Admitere

PROGRAMUL POSTUNIVERSITAR DE FORMARE ŞI DEZVOLTARE PROFESIONALĂ CONTINUĂ PSIHOPEDAGOGIE SPECIALĂ APLICATĂ ȘI MANAGEMENTUL INTERVENȚIEI PSIHOPEDAGOGICE

 

Misiunea cursului este de a facilita formarea de competențe în domeniul psihopedagogiei speciale și al managementului intervenției psihopedagogice, în conformitate cu standardele existente în domeniu.

Cursul abilitează cadrele didactice în educarea copiilor cu CES din școlile speciale sau integrate.

Cursul se va desfășura cu grupe de 20-25 de cursanţi.

Cursul se adresează cadrelor didactice, indiferent de specializare, care lucrează în școli de masă, speciale sau integrate.

Durata cursului este de 2 semestre, în regim cu taxă.